FRAGILT X SYNDROM

Fragilt X syndrom er karakteriseret ved udviklingsproblemer, herunder indlæringsvanskeligheder, kommunikationsproblemer, udfordringer ved sociale interaktioner og kognitiv svækkelse. Syndromet rammer mænd mere alvorligt end kvinder, da mutationen nedarves i et X-bundet dominant nedarvningsmønster.


Fragilt X syndrom skyldes en mutation i Fragile X Mental Retardation 1 (FMR1) genet. Genproduktet er med til at oprette holde en normalfunktion af synapserne i nervesystemet. Mutationen fører til ekspansion af CGG trinukleotid repeat. Frekvensen af CGG segmentet er normalt på 5-40 repeats i FMR1 genet, men hos syge personer er forekomsten mere end 200 repeats. Ekspansionen medfører, at dannelse af genproduktet bliver fuldstændig hæmmet eller ekstrem reduceret. Forekomst af 55-200 repeats af CGG segmentet er defineret som præmutation i genet, og her vil de ramte personer have mildere symptomer af sygdommen.


Amplexa Genetics tilbyder genetisktest af FMR1 genet til alle, herunder personer, der har mistanke om at have en præmutation i genet. Derudover analyseres FMR1 genet hos kvinder, der ønsker at blive gravide med en sæddonor og hos kvinder, der ønsker at være ægdonor. Testning for frafilt X syndrom er også en del af vores større screeningspanel X-linked carrier testen.

ANALYSETEKNIK

Fragmentlængdeanalyse. Reagenserne giver kun en PCR-tilgang baseret på Triplet Repeat Primed PCR (TP-PCR) design for at amplificere og detektere alle alleler, inklusive totale mutationer.

REFERENCE OMRÅDE

Normal: Mellem 5-44 CGG-gentagelser

Gråzone: Mellem 45-54 CGG-gentagelser

Præ-mutation: Mellem 55-200 CGG-gentagelser

Fuld mutation: >200 CGG-gentagelser

Begrænsning: Sjældne tilfælde af FXS, som ikke er forårsaget af CGG-gentagelser, vil ikke blive opdaget med denne metode.

FORDELE VED BRUG AF TP-PCR

  • Øget klinisk nøjagtighed sammenlignet med Southern Blot
  • Lav forekomst af totale mutationer detekteres
  • Øget opløsning på kvindelig zygositet
  • Gentagelser af AGG-afbrydelser detekteres
  • Diagnostisk følsomhed på 100 %; Diagnostisk specificitet på 98,4 % og samlet nøjagtighed på 99 %

PRØVE KRAV

  • Blod (2-5 ml EDTA-blod)
  • DNA (minimum 3 µg)
  • Spyt (minimum 2mL)

TESTSPECIFIKATIONER

Fragmentanalyse. Reagenserne udbyder en kun-PCR-brug baseret på Triplet Repeat Primed PCR (TP-PCR) designet til amplifikation og detektion af alle alleler inklusiv fuldmutationer.

 

Chemistry: AmplideX PCR/CE FMR1 Reagents, Asuragen

 

Hardware: SeqStudio Genetic Analyzer

 

Data processing: Data analyseres via Genemarker Software. En kontrolprøve, dannet ud fra fire forskellige prøver fra Coriell Institute med henholdsvis 20, 29/31, 53, 118 repeats, anvendes.

 

Metrics: >95% sensitivitet

 

VILKÅR

Ved at bestille en analyse hos Amplexa Genetics A/S, bekræfter rekvirenten at have indhentet det nødvendige informerede samtykke til udførelsen af de anmodede analyser og accepterer vilkår og betingelser for Amplexa Genetics. En rekvisition i papirkopi eller en e-mail med angivelse af den specifikke analyse sammen med modtagelse af en prøve betragtes som en ordre til at foretage analysen.

Fra bestillingsdagen er omløbstiden 5 uger.