INFORMATION OM LEVERING AF PRØVER

Prøver som sendes til Amplexa til analyse skal følge nedenstående vejledning.ANMODERENS PLIGT TIL AT LEVERE EGNET OG RELEVANT TESTMATERIALE

Kunden er ansvarlig for at forsyne Amplexa med prøver, der er egnede til de pågældende tests. Derfor er det kundens pligt at levere materiale af tilstrækkelig kvalitet og mængde til, at Amplexa kan udføre analysen. Ved modtagelse af prøverne udfører Amplexa indledende test for kvalitet og kvantitet, og manglende opfyldelse af disse kriterier vil medføre en afvisning af prøven. Kunden vil blive informeret herom og typisk blive bedt om at sende en ny prøve. Tabellen nedenfor giver generelle retningslinjer for prøver vedrørende matricer, kvantitative specifikationer og forsendelsesinstruktioner.


 

 

IATA EMBALLAGEINSTRUKTION 650

Se video
Ved dellevering beregnes hver dellevering separat med hensyn til omløbstid (TAT). Dette kunne være tilfældet for testmateriale fra yderligere individer (f.eks. forældre eller slægtninge), som ikke blev leveret med den oprindelige prøve.