Vi vil gerne være forældre, men inden da vil vi gerne vide, om vores barn kan arve en sjælden sygdom.


GENES2LIFE

Genes2Life er en genetisk test, der udføres inden graviditeten for at undersøge, om der er en risiko for at få et barn med en arvelig genetisk sygdom. Arvelige sygdomme nedarves via vores arvemateriale fra en generation til den næste. I nogle tilfælde kan arvelige sygdomme springe en generation over, da de har en recessiv arvegang. Mange mennesker er bærere af sygdoms-relaterede mutationer uden at være klar over det pga. denne recessive arvegang.

RECESSIV GENETISK SYGDOM

To kopier af det samme muterede gen, et hos kvinden og et hos manden, forårsager sygdommen i barnet.

 


GENES2LIFE

TESTTYPE:
OMFATTENDE:
BÆRERFREKVENS:
PÅVISTE SYGDOMME:
SVARTID:
Basis panel NGS. afbefalet af ACOG*
93 gener
1 ud af 100 par i risiko
+90 sygdomme
25 arbejdsdage

GENETISKE TESTS SPILLER EN VIGTIG ROLLE

Genetiske tests spiller en vigtig rolle i fertilitetsbehandlinger. En af årsagerne til mislykkede fertilitetsbehandlinger kan være tilstedeværelsen af genetiske mutationer, som kan føre til gentagne aborter og mislykkede behandlinger.

 

Udvalget af gener, der testes med Genes2Life, følger de kriterier, som anbefales af ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists):

 
  • Et ud af hundrede par bærer mutationen
  • Karakteristika og symptomer er relaterede til en kendt sygdom
  • Sygdommen har en skadelig effekt på livskvaliteten
  • Sygdommen kan påvirke det fysiske og psykiske funktionsniveau
  • Sygdommen kræver kirurgisk eller medicinsk behandling
  • Det er en sygdom med tidlig debut
  • Sygdommen kan diagnosticeres prænatalt
 Reference: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697118/

EKSEMPLER PÅ GENETISKE SYGDOMME, DER UNDERSØGES MED GENES2LIFE

Genetiske sygdomme: Spinal muskulatrofi.

Statistikker: Et ud af 6000-10000 børn bliver født med sygdommen. I Storbritannien lever 2000-2500 børn og voske med SMA.

 

Genetiske sygdomme: Cystisk fibrose

Statistikker: Ca. 1 ud af 30 personer er raske bærere af cystisk fibrose uden at vide det. I Danmark fødes der 1-2 børn om måneden med cystisk fibrose. Det svarer til ca. 150000 mennesker i Danmark.

 

Genetiske sygdomme: Lisosomale sygdomme som, Tay-Sachs, Sandhoffs, Nieman, Gauchers, Mannosidose, Fukosidose, Sialidose, Hurlers, Hunter, Sanfilippos, Morquios, I-cell, Cystinose, Sallas, Wolmans.

Statistikker: Ca. 70 forskellige lysosomale sygdomme. Hver af disse er meget sjælden, men som gruppe påvirker de omkring 1 ud af 5000-8000 nyfødte. Hvert år fødes omkring 10 børn med en af disse diagnoser i Danmark.

 

Reference: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

FÅ FORETAGET EN TEST FØR:

  • Du prøver at blive gravid.
  • Du går i gang med en assisteret fertilitetsbehandling.

HVORDAN GØR MAN?

 


 

 

 

Vi hjælper dig med at finde en klinik