PERSONDATAPOLITIK

Amplexa Genetics er et privatejet genetisk laboratorium. Vi sælger genetiske analyser til privatpersoner og sundhedsfaglige aktører. Data spiller en stor rolle og vi sætter en ære i at behandle dine data korrekt. Den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj, 2018. Derfor har vi opdateret vores persondatapolitik, så du kan handle trygt og sikkert hos os. De nye regler giver dig blandt andet større kontrol over, hvordan vi behandler dine data. Du kan læse vores persondatapolitik herunder.

Indhold

1. Generelt
2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen
3. Modtagere af Personoplysninger, Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs, Modtagere af Personoplysninger uden for eu/eøs
4. Dine rettigheder
5. Sletning af persondata
6. Sikkerhed
7. Kontakt oplysninger
8. Ændringer i Persondatapolitikken
9. Versioner

1. Generelt

 • Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Amplexa Genetics A/S (“Amplexa”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Amplexas hjemmesider (“Hjemmesiden”).
 • Amplexa er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Amplexa kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

 • Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.
 • Når du køber et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev (når dette aktiveres), indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og telefonnr. med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.
 • Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.
 

3. Modtagere af Personoplysninger

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.
 • Modtagere af Personoplysninger inden for eu/eøs
  • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregiver vi oplysninger som fx ordrenummer til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er data-behandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data-behandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Modtagere af Personoplysninger uden for eu/eøs
  • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden (og på sigt) udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

4. Dine rettigheder

 • For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 • Indsigtsretten
  • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@amplexa.com Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 • Retten til berigtigelse
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 • Retten til sletning
  • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 • Retten til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Retten til indsigelse
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
 • Retten til at tilbagekalde samtykke
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger ved at kontakte os på info@amplexa.com.
 • Retten til at klage
  • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00
 

5. Sletning af persondata

 • Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden pkt. 2.1. anonymiseres, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter ordren er afsluttet eller annulleret. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du har kommunikeret med os pkt. 2.6, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter, at du har rettet henvendelse til os. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.
 

6. Sikkerhed

 • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.
 

7. Kontaktoplysninger

 • Amplexa Genetics A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: Amplexa Genetics A/S, Sverigesgade 24, 5000 Odense. E-mail: info@amplexa.com         
 

8. Ændringer i Persondatapolitikken

 • Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil det fremgå af Hjemmesiden
 

9. Versioner

 • Dette er version 1 af Amplexas persondatapolitik dateret den 23.11.2018.